ورم پستان دام

ورم پستان دام

پیشگیری از ورم پستان دام

بیماری ورم پستان شایع و پر هزینه است؛ از این رو می توان با روش های ساده کشاورزی، پیشگیری، رسیدگی و عوامل ورم این نوع بیماری را پیدا کرد. ورم پستان دام در ابتدا براساس وجود یا عدم وجود به دو دسته بالینی یا تحت بالینی تقسیم می شود. شیر غیر طبیعی شایع ترین علامت بالینی است؛ در هر دو دسته با تولید شیر کمتر و اختلال در سوددهی مزرعه به همراه دارد.

در میان دسته های ذکر شده، ورم پستان به دو دسته محیطی یا مسری تقسیم می شود.

نوع اول، ورم پستان محیطی:

این بیماری توسط پاتوژن هایی که در محیط زندگی می کنند ایجاد می شود، بیماری از طریق تماس مستقیم پستان با سطوح عوامل بیماری زا مانند محیط زندگی دام یا کود دامی منتقل می شود.

نوع دوم، ورم پستان مسری:

توسط پاتوژن هایی ایجاد می شود که در پستان زندگی می کنند و تنها مکانیسم آن ها از طریق عوامل خارجی مانند دست شیرده، یک پستان به پستان دیگر انتقال داده می شود. برای ورم پستان و سایر بیماری ها نیاز به یک برنامه مدیریتی شامل: پیشگیری، نظارت و عیب یابی است.

ورم پستان دام
ورم پستان دام می تواند تغییرات فیزیکی و شیمیایی در بدن به وجود آورد.

 وظیفه اصلی مدیریت برای کاهش عوامل بیماری در مزرعه:

  • محافظت از مکانیسم های دفاعی طبیعی پستان

دام برای جلوگیری از عوامل بیماری زا مکانیسم های دفاعی در بدن دارد که ساختارهای آناتومیک در کانال پستانک مانند چین های مخاطی و اثر کشیدگی شیر در بر می گیرد، هدف همه مکانیسم ها جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به غده است.

  • به حداقل رساندن شیر پستان پس از شیر دوشی

به حداقل رساندن شیر باقیمانده پستان بعد از دوشش مهم است. زمانی که پستان به درستی پس از هر بار نشت شیر، دوشیده نشود، زودتر کانال شیر پر و خطر نشت در حین شیر دوشی  افزایش می یابد، و مجرای پستانک باز می شود. هنگامی  که گاو در طویله دراز کشیده، پستان آن با توده های کود لمس و به طور بالقوه در معرض عوامل بیماری زا مانند: پاتوژن های محیطی قرار می گیرد.

  •  پستان دام کمتر در معرض پاتوژن های محیطی قرار گیرد.

مهم ترین اقدامات پیشگیری از ورم پستان، محلول ضدعفونی کننده است. غوطه ور کردن مایع مناسب  قبل از شیر دوشی فرصت خوبی برای کشتن پاتوژن است. در این بازه زمانی باید از پوشاندن پوست پستان مطمئن بود، تمیز کردن خشکه های کثیف اطراف پستانک با استفاده از محلول ضدعفونی کننده حائز اهمیت است. موارد های دیگر مانند: تعویض دستکش ها پس از شیر دوشی به همان اندازه مهم هستند. همچنین شیوه های مدیریت مانند تمیز کردن مکان دام، حذف بستر مرطوب و کود دام در کاهش عوامل بیماری بسیار مفید است. آموزش کارکنان برای این روش بسیار حیاتی است. 

  •  شناسایی حیوان بیمار و موارد مسری آن بررسی، تا زمان بهبود کامل به دام رسیدگی شود.

مرحله پایانی

یک مدیر موفق در وهله اول باید از کیفیت و کمیت مزرعه آگاه و در الویت کار خود قرار دهد، در مورد شیوه نامناسب نگهداری یا داشتن سوابق نادرست، دو سناریو اصلی وجود دارد. نداشتن سابقه خیلی بهتر از سوابق نادرست است. سوابقی مانند شمارش سلول های سوماتیک گاو، مشاهده بروز ورم پستان بالینی در دام، داشته باشد. این اطلاعات می تواند برای حل مشکلات ورم پستان مفید باشد.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *