پوشیدین دستکش در مزرعه

پوشیدن دستکش در مزرعه

چرا پوشیدن دستکش در مزرعه مهم است؟ پوشیدن دستکش در مزرعه یک روش بسیار ساده است که می تواند مشکلات کیفیت شیر و گسترش باکتری های مسری و محیطی را محدود کند. آیا هنگام دوشیدن شیر گاو دستکش می پوشید؟ دستکش یک ابزار پیشگیری بسیار ارزان برای یک مشکل پر هزینه است. این ابزار پیشگیرانه …

پوشیدن دستکش در مزرعه Read More »