شیر غیرقابل فروش در مزرعه

ضایعات شیر در مزرعه

 گزینه های ضایعات شیر  (غیرقابل فروش) چیست؟ باید به شیر ضایعات یا غیرقابل فروش آن توجه دقیقی داشت، برای دامدار یا صنایع لبنی به حداکثر رساندن ارزش شیر بسیار مهم است. در دوران چالش برانگیز اقتصادی، دامداران یا کشاورزان در تمام سطوح برای تامین مواد غذایی ایمن، توجه خود را بیشتری به شیوه های تولید …

ضایعات شیر در مزرعه Read More »