کاشت هیدروپونیک

کشاورزی هیدروپونیک

کشاورزی هیدروپونیک چگونه انجام می شود؟ کشاورزی هیدروپونیک روشی جدید و نو آورانه؛ جایگزین روش سنتی شده است. در این سیستم پویا کشاورزان دیگر نگران خاک نامناسب، یا ابزارآلاتی از قبیل: بیل یا هر نوع ابزاری برای جلوگیری از اختلال و برگرداندن خاک، تغییرات آب و هوایی، افزایش دما و تغییر مرزهای اکوسیستم کشاورزی خود …

کشاورزی هیدروپونیک ادامۀ مطلب »