روش صحیح شیر دوشی

اصول شیردوشی

مدیریت شیردوشی

تاثیر مدیریت شیردوشی بر کیفیت شیر با روش های صحیح  مدیریت شیردوشی تولید کنندگان لبنیات می توانند با کیفیت بالا و کارآمدترین شکل، شیر تولید کنند. تولید کنندگان می دانند داشتن یک روش ثابت برای آماده سازی شیردوشی و نحوه اتصال دستگاه بسیار مهم است. یکی از اهداف مدیریت شیردوشی این است که اطمینان حاصل …

مدیریت شیردوشی ادامۀ مطلب »

مراحل درست شیردوشی

روش صحیح شیر دوشی

روش صحیح شیر دوشی چگونه انجام می شود؟ در صنعت لبنیات امروزی، وقتی عبارت روش صحیح شیر دوشی را می شنویم، چند نفر از ما می توانیم معنای درست آن را تعریف کنیم؟ یا چه زمانی مراحل صحیح شیر دوشی شروع و تمام می شود؟ از این قبیل سوالات به تولید کنندگان کمک زیادی می …

روش صحیح شیر دوشی ادامۀ مطلب »