شناخت نژاد بز

انواع نژاد بز

انواع نژاد بز کدامند؟ انواع نژاد بز، گونه های اهلی هستند که به عنوان دام نگهداری می شوند. گله داران به دید اقتصادی پر سود به این نوع نژاد بز نگاه می کنند، طول عمرآن ها 12 تا 14 سال است. به طور کل می توان بزها را به دسته های شیری، گوشتی، پوستی تقسیم …

انواع نژاد بز ادامۀ مطلب »